……….

……..

Sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai, parenkant jų poreikiams ir pomėgiams atitinkančias ugdymo įstaigas. Vyksta įvairūs  laisvalaikio    renginiai:  susitikimai su įdomiais žmonėmis,  švenčiami gimtadieniai ir pan.  Organizuojama kultūrinė veikla: valstybinių, tradicinių, švenčių šventimas. Organizuojamos pažintinės kelionės, išvykos į koncertus, teatrus, parodas, sportinius renginius, šventes visuomenėje ir kt.  Sudarytos sąlygos vaikams dalyvauti bendruomenės gyvenime per įvairią veiklą.

Kokybės politika

Darbo laikas

Administracija:

MŪSŲ LANKSTINUKAS

Noriu augti tarp jūsų

Skip to content