Administracinė informacija

Vaikų globos namų vertybės

  • Atsakomybė – kiekvienas darbuotojas atsako už savo darbo rezultatus, padarytas klaidas.
  • Komandinis darbas – dirbant komandoje, priimami sprendimai užtikrina, kad iškylančios problemos  bus laiku ir tinkamai išspręstos.
  • Pagarba žmogui – tai garbingas, sąžiningas ir pasitikėjimu paremtas elgesys su globotiniais. Šiltų, pagarbių santykių tarp darbuotojų, darbuotojų ir globotinių ir tarp globotinių kūrimas.

Vaikų globos namų misija

Bendruomeninių paslaugų teikimas, siekiant užtikrinti lygiateisį ir pilnavertį vaikų poreikių tenkinimą ir jų integraciją į visuomenę.

Vaikų globos namų vizija

Šiuolaikiški, modernūs, jaukūs namai, kur kiekvienas vaikas jaučiasi saugus, mylimas ir pilnavertis visuomenės narys.

Kokybės politika

Darbo laikas

Administracija:

MŪSŲ LANKSTINUKAS

Noriu augti tarp jūsų

Skip to content