Dalyvavimas projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ konferencijoje

2022 m. birželio 19 -20 dienomis dalyvavome baigiamojoje projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ konferencijoje, kuria buvo baigtas penkerius metus vykęs projektas. Buvo malonu susitikti su kolegomis, pasidalinti gerąja patirtimi, sužinoti naujoves ateinantiems metams ir išklausyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerijos planus ir numatomas vykdyti priemones socialinių paslaugų kokybei gerinti.

Skip to content