……….

……..

1. Informavimas – Darbuotojai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas vaikų socialinės globos namuose, savivaldybėse teikiamą nemokamą teisinę, socialinę pagalbą, paramą ir kitais klausimais. Sudaromos sąlygos vaikui gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų (apie švietimą, profesinį pasirengimą, įdarbinimą, ir kt.) Užtikrinamas informacijos apie vaiką konfidencialumas.

2. Konsultavimas –Sudaromos sąlygos konsultuotis su vaikų socialinė globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti reikiamą informaciją. Supažindinama su vaikų globos vidaus tvarkos  taisyklėmis, pareigomis ir teisėmis. Iškilus problemai, kartu su vaiku ieškoma veiksmingų sprendimo būdų kiek leidžia darbuotojo kompetencijos.

Kokybės politika

Darbo laikas

Administracija:

MŪSŲ LANKSTINUKAS

Noriu augti tarp jūsų

Skip to content